zaterdag 27 juli 2013

Pannaveld of Voetbalkooi

Pannaveld of Voetbalkooi ?

Die vraag wordt ons vaak gesteld, er wordt met name in deze tijd veel commentaar geleverd op het plaatsen van een Pannaveld of Voetbalkooi. Om de vraag goed te beantwoorden moeten wij weten wat de situering van het veld of plein is?
 Wie zijn de gebruikers en hoeveel spelers per spel nemen deel ?

Een Voetbalkooi is vaak groter van oppervlakte <bijvoorbeeld 15x30meter>  en de doelen zijn groter bv. 200x400cm.  Het aantal spelers is groter en er wordt harder geschoten met de bal, dus mogelijk meer geluidsoverlast. Maar ook een Voetbalkooi kunnen wij geluidsarm leveren .....type SUPREME met maximale geluidsbelasting van 65 tot 68 decibel op 5 meter van de kooi of veld.


IMG_3035        IMG_3031                IF

Een Pannaveld of Pannakooi  heeft vaak minder spelers per spel en het voetbal wordt meer toegespitst op techniek. "Panna" in 1 beweging de bal tussen de benen van een tegenstander spelen. Het speelveld kan dus kleiner en de doelen zijn ook aangepast 75x150cm . De bal blijft laag en er wordt minder hard geschoten met de bal .....dus geen geluidsoverlast !!!


Pannaveld_Kunstgras         194            Pannaveld_Tafeltennis

U heeft dus volop keuze, wij wijzen u ook nog op onze Combi-sportvelden waarbij wij basketbal en voetbal combineren.
Op http://pannaworld.nl/ staan nog veel meer mogelijkheden,  indien u nog vragen heeft neem dan even contact op.

Wij zien u graag terug op een volgende Panna

images pop (1)pop

zaterdag 20 juli 2013

Een Pannaveld Overlast ??


Een veel gehoorde klacht tegenwoordig is de geluidshinder die een Pannaveld , Pannakooi of Voetbalkooi veroorzaakt. Die klacht van omwonenden kan terecht zijn.  De ballen die tegen het hekwerk opspatten geven inderdaad veel irritant geluid. Het is bij het plaatsen van een veld dan ook zaak om vooraf te bepalen hoever of hoe dicht bij de bewoning is ?
Wordt een Pannaveld geplaatst op een trapveld, schoolplein of  bij een sportveld, op ruime afstand van de directe bewoners, dan volstaat een standaard uitvoering zonder extra geluiddemping . Dat is budgettair verantwoord en dus goed voor de geldbuidel.

Pannaveld_Tegels         Pannaveld Kunstgras 1        Combi Sportveld SUPREME

Bovenstaande afbeeldingen geven een beeld van betaalbare Pannavelden en Combinatie Sportvelden Basketbal en Voetbal. De velden kunnen geplaatst worden op tegels, beton, asfalt of bv. kunstgras daarover in een volgend BLOG meer.
Hieronder geven wij u enkele voorbeelden van Pannavelden,  - kooien en combi-sportvelden die geluidsarm aangelegd zijn .

GEDSC DIGITAL CAMERA           Pannakooi met Net        Voetbal_Basketbal_Combi

Afgebeeld het type... SUPREME.... geluidsarm tot 65 a 68 decibel op een afstand van 5 meter van  het Pannaveld of de Voetbalkooi . De velden en kooien zijn vaak uitgevoerd met zware IPE of koker profielen waardoor er meer ruimte  is om bevestigings - materiaal te gebruiken van rubber met een kunststof legering. die zorgen ervoor dat geluidgedempt en geabsorbeerd wordt .....
                                                                              DUS GEEN OVERLAST ......
Indien u nog vragen heeft kijk dan even op onze site www.pannaworld.nl  U kunt natuurlijk ook hier reageren.....

                     Ik zie u graag terug bij een volgende Panna !!!