zaterdag 30 november 2013

Blog ....Uit de oude doos.....

 

Uit de oude Doos …..Straatvoetbal toen en nu …….

Ik vond nog wat oude foto’s van vroeger zoals wij straatvoetbal beleefde, Ik woonde toen Hilversum en in onze buurt werd door jong en oud gevoetbald tot laat. Denk niet dat jij als jochie werd ontzien, ik heb nu nog de littekens van schaafwonden op knie en scheenbenen.

Als doel gebruikten wij een lantaarnpaal of regenpijp (PaaltjePik ) en als er niets anders voorhanden was, de jassen of truien. Ook de beschilderde muur (doel) van een buurtbewoner was populair, ik begrijp nu dat de man er doodziek van werd, hij heeft ook wel 4 ballen kapot geprikt.

Hieronder enkele foto’s en afbeeldingen.

BEWkCFpCAAER-BW STRAATVOETBAL images straatvoetbal images straavoetbal imagesstraavoetbal

Om tegenwoordig onze jeugd te motiveren meer te bewegen na school of na het werk. Moeten
scholen, de overheid, jongerenwerkers en vrijwilligers meer investeren in tijd maar ook in geld. Door het toegenomen verkeersaanbod, de intollerantie van veel buurtbewoners, is het onmogelijk langer op straat, park of plein te sporten en spelen.
Die ruimte moet gezocht worden en vervolgens in overleg met omwonenden ingericht en gefinancierd worden. Jeugd verlangt steeds meer comfort, gemak en het moet nog veilig ook !!! Pas dan kunnen wij de slag om “beweging” winnen van de I-pads, laptops en spelcomputers.

images (3) images (2) IMG_3105 images (1) jonges voetbalpanna

Straatvoetbal zoals dat tegenwoordig gebeurt op Schoolpleinen, Pleinen en Trapvelden, maar ook op Combi-sportvelden waarbij bv. basketbal en voetbal kunnen worden gespeeld. Alle sporten echter ondergeschikt aan het grote belang Sport, Spel en Bewegen van jong en oud !!!

Combi Sportveld SUPREME IMG_2533 pannakind Pannaveld Ovaal IMG_3035

Mogelijkheden zijn er genoeg Pannavelden, Pannakooien, Voetbalkooien, Sportkooien en
Combinatie-Sportveld, belangrijk in deze is de keuze die men maakt. Wij zien en horen helaas vaak dat er in een woonwijk, een verkeerde keuze is gemaakt en dan veroorzaakt een Sportveld al gauw overlast. Maar vergeet niet dat alle hekwerken en doelen echt GELUIDSARM gemaakt kunnen worden !!! Pannaworld kan zelfs met een EU- certificaat leveren.

Tot slot nog even een punt van aandacht en dat betreft de inrichting van uw plein of sportveld. Een mooi aangelegd veld of plein trekt regelmatig veel bezoek, zorg dus voor een solide duurzame inrichting zoals; Park/Pleinbanken, Afvalbakken een Peukenbak en Fietsrekken …

 En wat te denken van mooie doorzichtige Overkapping Jop,(jongeren ontmoetingsplaats) jassen etc. droog en na het sporten even chillen…….Ook dat verminderd ergernis en overlast.
Pannaworld……….. PleinSport in Optima Forma……..

Wij zien u graag terug bij een volgende Panna

images pop (1)pop


dinsdag 19 november 2013

Nederlandse Ambassadeur op bezoek bij onze vestiging Roemenie

 

Nederlanders zijn een nuchter volk, dat is bekend , helemaal in Beerzerveld bij de Huttengroep raakt
men niet gauw “van de leg”. Maar wij waren toch wel heel verbaasd dat de Nederlandse Ambassadeur, in Roemenië, de heer Matthijs van Bonzel, een bezoek wilde brengen aan onze vestiging aldaar.

Onze CEO de heer Herman Hutten heeft de delegatie ontvangen en rondgeleid, er werd gestrooid
met complimenten : “Een prachtig goed geoutilleerd bedrijf , een voorbeeld van verantwoord en goed ondernemen in Roemenie”. Dat is volgens de Ambassadeur de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland. “Succesvol ondernemen betekent ook sociaal ondernemen en ook daarin onderscheid de Huttengroep zich in Roemenië al jaar in jaar uit


foto van ambasadeur hall 1 hall 3
Een foto van een van onze productiehallen met de heer H. Hutten

Er werd nog uitgebreid stilgestaan bij de verbeterende handelsbetrekkingen tussen de beide landen en er werden nog suggesties gedaan voor verbeteringen en versoepelen van regelgeving en wetgeving. De situatie met ROMA bevolking en de problemen die daar soms uit voort vloeien zijn wat moeilijker op te lossen maar boden ook daar wel altijd gespreksstof.

Intra Metal maakt in Roemenië onder Nederlandse directie (de heer Riend Tuinstra) lichte en zware constructies, trappen, hekwerken , tribunes en Dug-outs voor IntraSport onderdeel van de Huttengroep en partner PannaWorld voor de productie van Voetbaldoelen, Pannadoelen en Pannavelden en Sportkooien. De bedrijvengroep bestaat verder nog uit Huttenprojectbouw, OBO-banden in Nederland en OBO Duitsland.

IMG_0096 IMG_1948 IMG_1962

Een groet van IntraSport en PannaWorld vanuit Roemenië .
                                                
                                           Wij zien u graag terug bij een volgende Panna


images pop (1)pop